Pełna
księgowość

Pełna księgowość jest niezwykle precyzyjnym i skomplikowanym systemem ewidencyjnym. Dzięki tej metodzie możliwe jest uzyskanie pełnego obrazu finansów przedsiębiorstwa.

Prowadzenie inwentaryzacji majątku i zobowiązań, pozwalają na dostrzeżenie, w jakim kierunku zmierzają zmiany w firmie. Dzięki temu łatwiej sprawdzać na bieżąco, na jakim poziomie są zobowiązania, które podjęła firma, czy faktury realizowane są terminowo i jakim zmianom ulega majątek firmy. Wszystkie te informacje poddajemy ciągłej analizie, co pozwoli Ci łatwiej zaplanować działania na najbliższe lata.

Możemy wesprzeć Cię także w ustaleniu spójnej polityki budżetowej czy podatkowej. 

Obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości objęci są:

 • osoby fizyczne;
 • spółki cywilne osób fizycznych;
 • spółki jawne osób fizycznych;
 • spółki partnerskie.

Od 2016 roku objęte tym obowiązkiem są także osoby, które prowadzą działy specjalne produkcji rolnej.

 

Zasady prowadzenia pełnej księgowości są skodyfikowane i jasno określone przez prawo, dlatego nie występuje możliwość wymyślania własnych zasad lub uchylania się od określonych powinności. Jest to także konieczne narzędzie do planowania strategii rozwoju firmy pewnym momencie jej rozbudowy. Dzięki wykorzystaniu tego systemu zawsze będziemy wiedzieć, gdzie dokładnie są nasze pieniądze w danym momencie, co pozwoli na efektywne zarządzanie nimi.

Dlaczego warto wybrać nasze biuro rachunkowe Bielsko-Biała?

Prowadzenie pełnej księgowości wymaga od pracowników biura rachunkowego sporego doświadczenia oraz wiedzy. Sprawdź poniżej, dlaczego firmy szukające usług pełnej księgowości z Bielska-Białej powinny zgłosić się do nas.

 

Z

Kompleksowa opieka

Pełna księgowość prowadzona przez nasze biuro i jest pełnym i sprawdzonym systemem, który zapewni Twojej firmie kompleksową opiekę nad wszelkimi operacjami finansowymi firmy.

Z

Gwarancja

Powierzenie prowadzenia księgowości profesjonalnemu biuru rachunkowemu to 100% gwarancja prawidłowego dokumentowania wszelkich finansowych działalności firmy.

Z

Pełna kontrola

Dobrze prowadzona księgowość pozwala na kontrolowanie wydatków i szukanie możliwych rozwiązań w trudnych sytuacjach. Szczególnie przydatne jest to w przypadku dużych firm, które mają różne źródła finansowania.

Zapewnij swojej firmie wsparcie na najwyższym poziomie.
Skontaktuj się z nami, porozmawiamy o szczegółach

509 389 115

 

FAQ

Czym jest pełna księgowość? Na czym polega pełna księgowość?

Pełna księgowość jest jednym ze sposobów ewidencjonowania przychodów oraz kosztów firmy – jej stanu majtku, wliczając do tego także wyposażenie, towar, pieniądze na kontach oraz w gotówce. To skomplikowany i złożony, a przy tym najprecyzyjniejszy system księgowania aktualnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Dzięki pełnej księgowości dowiesz się, jak przedstawia się sytuacja finansowa Twojej firmy. Zyskasz wiedzę z zakresu: ewidencji przychodów i kosztów, ewidencji majątku oraz źródeł jego finansowania, inwentaryzacji majątku i zobowiązań, sprawozdań finansowych oraz karty wynagrodzeń pracowników.

Z czego składa się pełną księgowość?

Rejestr danych przedsiębiorstwa, chronologiczne zestawienie informacji o obrotach, saldach, aktywach i pasywach oraz operacje gospodarcze dokonane przez podatnika w danym roku podatkowym zapisywane są w księgach rachunkowych. Ich prowadzenie nazywamy też pełną księgowością. Z czego składają się księgi rachunkowe?

 

 • Dziennik – znajdują się w nim dane z chronologicznymi operacjami, które zostały dokonane w danym roku podatkowym.
 • Księga główna – zawarte są w niej zapisy odzwierciedlające dokonane operacje. Ponieważ w księgowości obowiązuje zasada podwójnego zapisu, to zdarzenia zapisane są zarówno w księdze głównej, jak i w księdze pomocniczej.
 • Księga pomocnicza (inaczej księga kont analitycznych) – znajdują się w niej szczegółowe informacje dotyczące danych, które zostały zaksięgowane w księdze głównej.
 • Zestawienie obrotów oraz sald – to zestawienie danych z dwóch wyżej wspominanych ksiąg: głównej oraz pomocniczej. Zestawienie prowadzone jest w celu weryfikacji poprawności zapisów księgowych. Wykonuje się je pod koniec każdego miesiąca.
 • Wykaz składników aktywów oraz pasywów (inaczej inwentarz) – sporządzają je jednostki, które nie prowadziły wcześniej ksiąg rachunkowych według przepisów znajdujących się w Ustawie o rachunkowości.

Kto może prowadzić pełną księgowość?

Każde przedsiębiorstwo, które chce, ma możliwość prowadzenia pełnej księgowości. Istnieją jednak podmioty, które, zgodnie z przepisami zawartymi w art. 2 ustawy o rachunkowości są zobowiązane do prowadzenia tego systemu ewidencji zdarzeń gospodarczych. Wymienić tutaj należy: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki komandytowe oraz komandytowo-akcyjne.

Poza tym pełna księgowość jest obowiązkowa dla każdej firmy, która osiągnęła roczny limit przychodu w wysokości 2 000 000 euro. Limit ten przeliczany jest na złotówki zgodnie z kursem Narodowego Banku Polskiego na 1 października.

Od jakiej kwoty jest obowiązkowa pełna księgowość?

Kto ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości? Pełna księgowość jest obowiązkowa dla spółek cywilnych, osób fizycznych, spółek jawnych, partnerskich, czy spółdzielni, ale tylko w sytuacji, w której ich przychody netto w ubiegłym roku podatkowym przekroczyły 2 000 000 euro.

Czym różni się pełna księgowość od uproszczonej księgowości?

Uproszczona księgowość jest znacznie prostszym sposobem ewidencjowania przychodów, dlatego też wiele osób prowadzi ją samodzielnie.

Wyróżniamy trzy podstawowe formy prowadzenia uproszczonej księgowości:

 • Księga przychodów i rozchodów – najpopularniejsza forma ewidencjowania przychodów oraz wydatków. Księga przychodów i rozchodów służy do bieżącej ewidencji księgowej;
 • karta podatkowa – jest to opcja, z której może skorzystać część firm. Wysokość podatku zależy od rodzaju działalności, czy liczby pracowników;
 • ryczałt ewidencjonowany – to podatek od przychodów. To również opcja, z której nie każdy przedsiębiorca może skorzystać.