Pełna
księgowość

Pełna księgowość jest niezwykle precyzyjnym i skomplikowanym systemem ewidencyjnym. Dzięki tej metodzie możliwe jest uzyskanie pełnego obrazu finansów przedsiębiorstwa.

Prowadzenie inwentaryzacji majątku i zobowiązań, pozwalają na dostrzeżenie w jakim kierunku zmierzają zmiany w firmie. Dzięki temu łatwiej sprawdzać na bieżąco, na jakim poziomie są zobowiązania, które podjęła firma, czy faktury realizowane są terminowo i jakim zmianom ulega majątek firmy. Wszystkie te informacje poddajemy ciągłej analizie, co pozwoli Ci łatwiej zaplanować działania na najbliższe lata.

Możemy wesprzeć Cię także w ustaleniu spójnej polityki budżetowej czy podatkowej. .

Obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości objęci są:

  • osoby fizyczne;
  • spółki cywilne osób fizycznych;
  • spółki jawne osób fizycznych;
  • spółki partnerskie.

Od 2016 roku objęte tym obowiązkiem są także osoby, które prowadzą działy specjalne produkcji rolnej.

 

Zasady prowadzenia pełnej księgowości są skodyfikowane i jasno określone przez prawo, dlatego nie występuje możliwość wymyślania własnych zasad lub uchylania się od określonych powinności. Jest to także konieczne narzędzie do planowania strategii rozwoju firmy pewnym momencie jej rozbudowy. Dzięki wykorzystaniu tego systemu zawsze będziemy wiedzieć, gdzie dokładnie są nasze pieniądze w danym momencie, co pozwoli na efektywne zarządzanie nimi.

 

Z

Kompleksowa opieka

Pełna księgowość prowadzona przez nasze biuro i jest pełnym i sprawdzonym systemem, który zapewni Twojej firmie kompleksową opiekę nad wszelkimi operacjami finansowymi firmy.

Z

Gwarancja

Powierzenie prowadzenia księgowości profesjonalnemu biuru rachunkowemu to 100% gwarancja prawidłowego dokumentowania wszelkich finansowych działalności firmy.

Z

Pełna kontrola

Dobrze prowadzona księgowość pozwala na kontrolowanie wydatków i szukanie możliwych rozwiązań w trudnych sytuacjach. Szczególnie przydatne jest to w przypadku dużych firm, które mają różne źródła finansowania.

Zapewnij swojej firmie wsparcie na najwyższym poziomie.
Skontaktuj się z nami, porozmawiamy o szczegółach

509 389 115