Księgi
podatkowe

Księgi podatkowe w rozumieniu prawnym to wszelkie zapisy i ewidencje, które muszą być prowadzone przez płatnika na podstawie odrębnych przepisów.

Księgami podatkowymi są, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, księgi rachunkowe, podatkowe, przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry. Prawidłowe prowadzenie ksiąg jest niezwykle istotne podczas ustalania podstawy opodatkowania i rozliczeń z Urzędem Podatkowym.

Podstawą zapisów w księgach są dokumenty podatkowe, do których zaliczamy faktury VAT, kopie deklaracji podatkowych oraz dokumenty upoważniające do skorzystania z preferencji i ulg. Wybór odpowiedniej księgi zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Płatnicy zobowiązani są do prowadzenia ewidencji w oparciu o konkretny rodzaj, w prawidłowym dopasowaniu pomocne jest biuro rachunkowe, które doskonale zna się na prawie podatkowym. 

Kto zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg podatkowych?

N
osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie;
N
osoby wykonujące działalność na podstawie umów agencyjnych;
N
osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej;
N
osoby duchowne, które zrzekły się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego.

Obowiązku tego nie mają natomiast osoby, które opłacają podatek w formie zryczałtowanej, świadczą usługi przewozu osób taborem konnym, wykonują zawód adwokacki, dokonują odpłatnego zbycia składników majątku.

Księgi podatkowe stosowane są jako niepodważalny dowód działań gospodarczych, na których podstawie uznaje się wyliczenie odpowiedniego opodatkowania. Nie prowadząc takiej księgi, skazujesz się na przydzielenie opodatkowania szacunkowego, które może okazać się wysoce niekorzystne. Nasze biuro rachunkowe w profesjonalny i kompleksowy sposób poprowadzi dla Twoje księgi i zapewni pełna kontrolę nad wszelkimi sprawami podatkowymi.

Skontaktuj się z nami i umów się na spotkanie:

509 389 115

 

FAQ

 

Czym są księgi podatkowe?

 

Księgi podatkowe to podstawowy element, dzięki któremu możliwe jest przeprowadzenie prawidłowego postępowania podatkowego. Znaczenie ksiąg podatkowych jest ogromne, to istotny aspekt podczas ustalania podstawy opodatkowania i rozliczeń z Urzędem Podatkowym.

 

Jakie są księgi podatkowe? Księgi podatkowe przykłady

 

Wyróżniamy kilka rodzajów ksiąg podatkowych: księgi rachunkowe, podatkowe księgi przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry.

Księgi rachunkowe to zestawienia, które obejmują chronologicznie uporządkowane zapisy księgowe. Zapisy te pokazują obroty, salda, aktywa oraz pasywa konkretnego przedsiębiorstwa.

Z kolei księga przychodów i rozchodów służy do rejestrowania wszystkich operacji gospodarczych w uproszczonej formie. Na księgi przychodów i rozchodów składają się takie zapisy jak: zakup materiałów oraz towarów, związane z nimi koszty uboczne, wynagrodzenia oraz inne transakcje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ewidencje pomagają ustalić rzeczywistą wielkość obciążenia podatkowego. W zależności od formy opodatkowania mogą przybierać różną formę, np. księgi przychodów i rozchodów, pełnej księgowości, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź karty podatkowej.

Rejestrami nazywamy uporządkowane zbiory informacji, jakie gromadzą przedsiębiorcy w celu ich identyfikacji podatkowej.

 
 

Księgi podatkowe a rachunkowe

Niektórzy stosują zamiennie terminy „księgi podatkowe” oraz „księgi rachunkowe”. To błąd, oba te pojęcia regulowane są przez inne ustawy, jedne reguluje Ordynacja podatkowa (księgi podatkowe), a drugie ustawa o rachunkowości (księgi rachunkowe).
 

Co, jeśli księgi podatkowe będą prowadzone nierzetelnie?

 

Może zacznijmy od tego, kiedy księgi podatkowe mogą zostać uznane za nierzetelne. To może stać się np. w sytuacji, w której organ podatkowy stwierdzi istniejące sprzeczności w przychodach oraz kosztach. Takie nieprawidłowości zniekształcają stan faktyczny ksiąg podatkowych i uznawane są za przestępstwo skarbowe.

Jakie konsekwencje mogą czekać na przedsiębiorców, którzy mają nieprawidłowo prowadzone księgi podatkowe? W przeprowadzonym przez urząd postępowaniu podatkowym firma może zostać obciążona wysokim mandatem albo karą grzywny. Obie te opcje mogą być niezwykle dotkliwe dla firmy.