Dokumentowanie 
operacji gospodarczych

Gwarancja prawidłowości danych i ich wiarygodności to absolutna konieczność w funkcjonowaniu każdej firmy.

Prawidłowe dokumentowanie operacji gospodarczych zapewnia przejrzystość finansów firmy oraz gwarancję dostępności wszelkich niezbędnych danych zawsze wtedy, gdy jest to konieczne. Warto zlecić to profesjonalistom. Poprowadzimy kompletny zakres usług dokumentacyjnych, które pozwolą na potwierdzenie autentyczności działań firmy w każdym momencie jej działalności.
Z

bezpieczeństwo

Zlecenie dokumentowania operacji gospodarczych profesjonalemu biuru rachunkowego daje Ci 100% bezpieczeństwa w prowadzeniu dokumentacji
Z

przejrzystość

Prowadzone przez nas dowody księgowe są rzetelne, kompletne i przejrzyste. Pozwalają na dostęp do operacji gospodarczych z dowolnego momentu działalności przedsiębiorstwa.
Z

zgodność z przepisami

Na bieżąco śledzimy zmiany w przepisach regulujących dokumentowanie operacji gospodarczych, co pozwala na rzetelne prowadzenie dokumentacji z pewnością, że są one w pełni zgodne z obowiązującym prawem.

Możemy od zaraz zająć się kompleksowym prowadzeniem dokumentacji Twojej firmy.
Skontaktuj się z nami, porozmawiamy o szczegółach

509 389 115

 

FAQ

 

Co powinien zawierać dowód księgowy?

Dowód księgowy stanowi podstawę zapisu w księgach rachunkowych – potwierdza on zdarzenie oraz transakcje, które miały miejsce w danym czasie. Aby dowód mógł być uznany, musi on spełniać konkretne wymogi (zawarte są one w art. 21 ust. 1 Ustawy o rachunkowości). Powinien on zawierać:

  • określenie rodzaju dowodu oraz jego numer identyfikacyjny;
  • określenie stron (nazwy, adresu), które dokonują operacji gospodarczej;
  • opis operacji i jej wartość, która (jeśli to możliwe) określona jest w jednostkach naturalnych;
  • datę dokonania operacji oraz – jeśli dokument został przygotowany pod inną datą – datę sporządzenia dowodu;
  • podpis wystawcy dowodu i osoby, której wydano dokument;
  • dekretację, czyli sposób ujęcia dowodu w księgach rachunkowych wraz z podpisem osoby odpowiedzialnej za dokonanie wpisu do ewidencji księgowej.

 

Jakie wyróżniamy rodzaje dowodów księgowych?

Wyróżnia się kilka rodzajów dowodów księgowych. Są to: dowody źródłowe (otrzymane od kontrahentów, dotyczą one operacji wewnętrznych), zbiorcze, korygujące poprzednie zapisy, zastępcze (wystawione od czasu otrzymania zewnętrznego dowodu) oraz rozliczeniowe.

 

Jakie cechy ma dowód księgowy?

Dowód księgowy musi posiadać określone cechy: rzetelność, kompletność oraz brak błędów rachunkowych.
Kiedy dowód jest rzetelny? Możemy dokumentowi przypisać tę cechę, jeśli jest on zgodny z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej. Kompletność dowodu zachowana jest w momencie, jeśli dowód będzie się składał z wszystkich niezbędnych elementów. O bezbłędności dowodu księgowego mówimy wtedy, gdy nie ma w nim błędów rachunkowych.

 

Czy można poprawiać błędy księgowe?

Tak, dopuszczalne jest wykonywanie poprawek w błędach księgowych, jednak, co ważne, należy ich dokonać w sposób określony przez przepisy. Informacje, jak to zrobić, znajdują się w Ustawie o rachunkowości.

 

Jak prowinny być przechowywane dowody księgowe?

Dowody księgowe muszą być przechowywane zgodnie z zasadami prowadzenia i przechowywania akt oraz wymaganiami, które można znaleźć w Ustawie o rachunkowości. Nakazuje ona, aby dowody księgowe były przechowywane w siedzibie zarządu lub oddziale jednostki w oryginalnej postaci w ustalonym porządku, co ułatwia ich odszukanie. Roczne zbiory dowodów księgowych oznacza się, określając nazwę ich rodzaju, symbol końcowy lat oraz końcowy numer w zbiorze.