Ewidencjonowanie
operacji
gospodarczych 

Przeprowadzenie ewidencji działalności gospodarczej jest konieczne, by rozpocząć zakładanie firmy

Ewidencjonowanie dla nowych przedsiębiorstw

Aby prowadzić działalność gospodarczą konieczne jest posiadanie wpisu do rejestru. Jego brak ciągnie za sobą poważne konsekwencje karne. Rejestrując działalność gospodarczą możesz skorzystać 

Należy pamiętać, że nie  jest poważnym wykroczeniem i ciągnie za sobą skutki karne. Jeżeli są Państwo zdecydowani na założenie własnej działalności gospodarczej i chcą oszczędzić sobie nerwów, a przede wszystkim zyskać na czasie, chętnie przygotujemy dla Państwa kompletny zestaw dokumentów, które należy złożyć do ewidencji. Konieczność ewidencjonowania operacji gospodarczych niesie jednak ze sobą pozytywy – między innymi dostępność niezbędnych danych  w każdej chwili, gdy tylko jest to potrzebne. 

Ewidencjonowanie operacji gospodarczych dla istniejących przedsiębiorstw

W przypadku prowadzenia pełnej rachunkowości, konieczne jest dokonywanie ewidencji zdarzeń gospodarczych. Przeznaczone są do tego dedykowane konta księgowe ksiąg głównych lub pomocniczych. Ewidencjonowane są wszystkie transakcje i działania jak np. podlegają zakupy środków trwałych, podpisywanie umowy z nowym pracownikiem, wydawanie z magazynu materiałów do zużycia, wysyłanie zamówień skierowanych do dostawców do materiałów itp. Operacje gospodarcze ewidencjonowane w ten sposób dają przejrzysty wgląd we wszystkie działania firmy i pozwalają na łatwą weryfikację każdego działania.

Dzięki prowadzeniu dokładnej ewidencji masz szansę na szczegółowe analizowanie przychodów firmowych. Pozwala to między innymi opracowanie planów na kolejny rok i bez stresu podtrzymywać kontrolę finansową. Posiadamy duże doświadczenie w niezawodnym prowadzeniu ewidencji operacji gospodarczych.

Zaufaj specjalistom
Skontaktuj się z nami i umów się na spotkanie:

509 389 115