Zwrot kosztów delegacji lub pracy w terenie nie jest przychodem dla pracownika mobilnego

Pracownik oddelegowany do realizacji zadań oraz obowiązków służbowych w różnych miastach ponosi koszty takie jak zakwaterowanie czy paliwo, które są niezbędne do ich wykonania. Zatrudniony, otrzymując zwrot, nie uzyskuje realnych korzyści majątkowych.

Zapewnienie noclegu to nie karnet na siłownię

Tak zadecydował Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 9 maja 2018 r. (0112- KDIL3-1.4011.166.2018.1.AMN). W konsekwencji organ uznał, że wydatki, które zostały poniesione przez pracownika (hotel, paliwo, bilety itp.), zwracane przez podatnika na podstawie rachunków/faktur a wynikają z obligatoryjności wykonywania zadań służbowych, nie będą stanowić przychodu ze stosunku pracy podlegającego opodatkowaniu PIT. Spółki jako płatnicy, będą pozbawione obowiązku obliczania, pobierania więc także odprowadzania do skarbówki zaliczki na podatek dochodowy od kwoty przedmiotowego świadczenia od osób fizycznych.

Nie sposób nie zgodzić się zarówno ze stanowiskiem organu, jak i przywołanym przez niego orzecznictwem. Przecież w przypadku pracownika mobilnego to przede wszystkim noclegi, a nie biurko czy materiały biurowe stanowią narzędzie pracy. Po za tym zapewnienie pracownikowi noclegu różni się od zapewnienia mu dodatkowych świadczeń, takich jak np. pakiety sportowe.
Warto jednak mimo wszystko, w celu uniknięcia problemów z organami podatkowymi, przedsiębiorca powinien za każdym razem przeprowadzić wnikliwą analizę danego przypadku, między innymi z uwzględnieniem wytycznych zawartych w wyroku TK z 8 lipca 2014 r. (K 7/13).