Okres rozliczeniowy często zmusza nas do odświeżenia wiedzy z zakresu przepisów podatkowych i gruntownego zastanowienia się, w jaki sposób je interpretować. Osoby mniej zorientowane nw tym temacie mogą zgłosić się bezpośrednio do ZUSu i za odpowiednią opłatą otrzymać interpretację konkretnego problemu.

W jaki sposób uzyskać taką pomoc?

O ile żaden formalny dokument nie istnieje, to za ogólną procedurę przyjmuje się złożenie wniosku, w którym ujmuje się całokształt jednego zagadnienia na przykładzie swojej firmy. Nie ma odgórnego limitu takich wniosków i spraw, jednak każdy z nich powinien dotyczyć osobnej sprawy, nawet jeśli wydają się one łudząco podobne i można zastosować tę samą interpretację do innych spraw. Do zagadnień, na które ZUS wyda interpretację, należą wszelkie kwestie związane ze sposobem rozliczania się z różnych stosunków, wyda oświadczenie o obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, a także o wymiarze określonych składek.

Na odpowiedź ZUS ma standardowy okres 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów. Co więcej, jeżeli w 31 dniu wnioskodawca nie otrzyma odpowiedzi, to oznacza, że jego stanowisko jest prawidłowe. W przeciwnym wypadku, gdy otrzymamy pismo, a jego treść wzbudzi nasze wątpliwości, możemy w ciągu 30 dni się odwołać do sądu okręgowego.

Podobne zasady dotyczą skarbówki, jednak ta instytucja ma już przygotowane formularze na takie okazje. W obydwóch przypadkach cena takiej interpretacji wynosi 40 złotych, co jest niewielką opłatą za całkowicie bezstresowe zamkniecie okresu rozliczeniowego.