Samochód udostępniony służbowo można amortyzować

Samochód osobowy zakupiony na potrzeby firmy, który jest zaliczany do środków trwałych, do jego kosztów można zaliczyć pełne odpisy. Nawet w sytuacji, w której będzie wykorzystywany czasami w prywatnych celach.

Można amortyzować i korzystać prywatnie

Koszty na nabycie środków trwałych, nie zaliczają się do kosztu uzyskania przychodów. Owe koszty, są pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, które podatnik powinien rozliczyć, dopiero gdy sprzeda pojazd. Do momentu sprzedaży samochodu podatnik uwzględnia w rachunku podatkowym odpisy z tytułu zużycia środków trwałych, czyli tzw. odpisy amortyzacyjne, dokonywane są jedynie zgodnie z ustawą o PIT i CIT. By zaliczyć dany składnik majątku do środków trwałych, trzeba wykorzystywać go na potrzeby działalności firmy (lub gdy został oddany do użytku pod najem, dzierżawę czy leasing). Jednak przepisy nie przewidują, aby warunkiem zaliczenia składnika takiego majątku do środków trwałych była wyłączność użytku dla potrzeb firmy.

Organy przyjmują, że uznanie pojazdu wykorzystywanego w działalności mieszanej (służbowych i prywatnych) nie jest podstawą kwestionowania amortyzacji samochodu. Rozumieć trzeba przez to, że odpisy amortyzacyjne od początkowych wartości tych pojazdów mogą (do 20 tys. €) stanowić koszty podatkowe. Samochód osobowy zakupiony do użytku firmowego, zaliczony do środków trwałych i wykorzystywany w tej firmie w 95 proc., będzie dawał możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pełnych odpisów amortyzacyjnych, nawet, wtedy kiedy będzie częściowo wykorzystywany dla celów prywatnych.