Sprzedawanie nieruchomości, która dotychczas była wliczana w koszta podatkowe ze względu na jej przeznaczenie, może się wydawać procesem skomplikowanym z punktu widzenia prawa. Na szczęście dzięki interpretacji dyrektora Krajowej Rady wiemy, w jaki sposób jednoznacznie sobie poradzić z tym zagadnieniem.

Art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT

Wyobraźmy sobie, że jako przedsiębiorca bierzemy kredyt w celu zakupu mieszkania, a następnie wykorzystujemy je w swojej firmie jako środek trwały – przeznaczony do wynajmu. Mieszkanie podlega amortyzacji, a odpisy zaliczane są jako koszty. Następnie przystępujemy do próby jego sprzedaży i kształtują się przed nami następujące możliwości.

Przedsiębiorca chcący sprzedać takie mieszkanie ma do wyboru dwie opcje – pierwsza z nich zakłada sprzedaż w prowadzonej działalności. Oznacza to uzyskanie przychodu dla firmy, jednak należy go pomniejszyć o niezamortyzowaną wartość lokalu. Istnieje także opcja prywatna, która po upływie 5 lat od zakupu mieszkania pozwala na uniknięcie jakichkolwiek podatków. Warunkiem koniecznym dla tego przywileju jest jednak upływ 5 lat od końca roku, w którym lokal został nabyty. Mówi o tym art 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Uzyskane w ten sposób środki nie liczą się jako przychód firmy.