Informacja o płaceniu PCC od dosłownie każdej transakcji wstrząsnęła wszystkimi osobami zajmującymi się handlem wirtualnymi walutami. Skarbówka znalazła jednak sposób na załagodzenie sytuacji.

Krypto waluty opodatkowane po roku

Zamieszanie w branży spowodowane było faktem, że przy takim opodatkowaniu, bardzo możliwe, że ponoszone koszta znacznie przewyższałyby zyski, co czyniłoby prowadzenie tego typu handlu zupełnie nieopłacalnym. Według orzecznictwa sądu zyski z takiej działalności należy rozpatrywać w kategorii praw majątkowych, co znacznie utrudnia postępowanie oraz wypracowanie kompromisu, który zadowoliłby obydwie strony sporu. Jak zapewnia Minister Finansów, Ministerstwo jest świadome problemu i pracuje nad rozwiązaniem tej sytuacji. Można również założyć, że zwolnienie z podatku przez pierwszy rok działalności, ma nie tyle złagodzić skutki nagle wprowadzonych przepisów i zwiększonego zainteresowania sprawą, lecz dać czas na stworzenie praktycznych i odpowiadających naszej rzeczywistości rozwiązań, przy jednoczesnej analizie aktualnego rynku i mechanizmów jego funkcjonowania.

Jak podaje portal Rzeczpospolita, rozporządzenie o uchyleniu od podatku za obrót krypto walutami ma wejść w życie 16 czerwca br. i obejmować wszelkie transakcje zawarte od 13 lipca 2018 do 30 czerwca 2019. Według Ministerstwa takie rozwiązanie pozwoli na sukcesywne wprowadzanie właściwych zmian.