Nowa ustawa ma sprawić, że firmy, które prowadzą działalność w różnych Państwach, będą płacić w każdym z nich, zamiast dotychczasowej praktyki rozbijania kosztów na najmniej opodatkowane kraje Unii Europejskiej. Dyrektywa ma funkcjonować na terenie całej UE i uniemożliwiać wykorzystywania luki w prawie podatkowym.

Co się teraz zmieni?

 

Nowe przepisy, które oficjalnie zostały poparte 15 marca przez Parlament Europejski, mają na celu zakazanie oszustw podatkowych i wykorzystywanie różnic w podatkach do uzyskiwania korzyści finansowych. Projekt zakłada dwie możliwości – pierwszą z nich jest stworzenie uniwersalnego, europejskiego systemu zasad podatkowych, który będzie przewidywał jednolite reguły dla wszystkich Państw członkowskich, lub stworzenie skonsolidowanej podstawy opodatkowującej wszelkie podmioty prawne. Ten schemat miałby równoważyć zyski i straty różnych filii i dzielić te środki między wszystkie filie.

Wszystkie te postanowienia czekają na wprowadzenie poprawek oraz ostateczne porozumienie dotyczące założeń projektu, aby były jak najbardziej przejrzyste, a zarazem skuteczne. Jednak aby osiągnąć taki stan rzeczy, może minąć jeszcze dużo czasu, gdyż aby taka ustawa zyskała moc, wszystkie kraje należące do Rady Europejskiej muszą ją zatwierdzić na zasadzie jednomyślności.