Wśród ostatnich działań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów możemy znaleźć sprawę, której rozwiązanie może bezpośrednio dotyczyć każdego z nas. Dotyczy ona bowiem procederu, do jakiego dopuściły się popularne sieci bankowe. Oczywiście kosztem swoich klientów.

Bezpodstawna zmiana warunków umowy

Podniesienie stawek prowizji i opłat za szeroko rozumiane użytkowanie konta bankowego może się odbyć wyłącznie w sposób zgodny z prawem i niekrzywdzący klienta. Wedle udostępnionych przez UOKiK informacji, klienci 18 banków zostawali poddawani podwyżkom bez podania pełnomocnego powodu lub w ogóle nie informując ich o tym, co jest sprzeczne z prawem. Problemem jest także brak trwałego nośnika informacji, za pomocą którego poinformowanie o zmianach w umowie byłoby możliwe.

Koniecznością we wprowadzeniu tego typu podwyżek jest wykazanie klientowi w zrozumiały sposób okoliczności i przyczyn zaistnienia takiej sytuacji. W przeciwnym wypadku można wysnuć wniosek, że wprowadzone zmiany mogą nie mieć podstaw prawnych, a tym samym być zwykłym oszustwem. UOKiK doszedł do porozumienia z trzema bankami na chwilę obecną – Euro Bankiem, Bankiem Handlowym oraz Bankiem Ochrony środowiska. W zamian za brak nałożonej grzywny firmy te zobowiązały się do natychmiastowych zmian oraz wypłacie rekompensaty osobom poszkodowanym, której łączna kwota szacowana jest na 80 milionów złotych. O sposobach i formach uzyskania rekompensaty banki będą informować w formie telefonicznej lub mailowej.