W ramach prowadzonej przez biuro działalności chcemy zapewnić naszym Klientom najwyższą jakość kompleksowych usług, dlatego podjęliśmy decyzję o podjęciu współpracy ze specjalistami z kancelarii KWK Legal M. Kłodawski P. Włodarczyk sp. k. z siedzibą w Bielsku-Białej. Zespół kancelarii tworzą profesjonaliści o dużym doświadczeniu i wiedzy, dla których priorytetami są rzetelność i pełne zaangażowanie.

W skład zespołu kancelarii wchodzą m.in. radca prawny i licencjonowany doradca podatkowy Przemysław Włodarczyk oraz radca prawny Michał Kłodawski, którzy doświadczenie i wiedzę zdobywali w największych w Polsce i na świecie firmach doradczych i prawniczych – w Pricewaterhouse Coopers oraz Kochański, Zięba, Rapala i Partnerzy sp. j. ze siedzibą w Warszawie. Prawnicy KWK reprezentowali jednostki samorządu terytorialnego w licznych postępowaniach podatkowych, polskich przedsiębiorców w toku kontroli podatkowych prowadzonych w Wielkiej Brytanii przez angielski urząd podatkowy (HMRC), doradzali dużym koncernom i przedsiębiorcom prowadzącym działalność w branży energetycznej (w tym energii odnawialnych), produkcji, handlu czy deweloperom, uczestniczyli w przeglądach, procesach przekształceń spółek, fuzjach, joint venture oraz badaniach due dilligence.

Zespół Kancelarii cechuje się bogatym doświadczeniem procesowym z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, administracyjnego oraz gospodarczego, w tym postępowań windykacyjnych, egzekucyjnych i zabezpieczających. Specjalizuje się w reprezentowaniu klientów w trakcie postępowań sądowych oraz sądowo-administracyjnych, konstruowaniu i opiniowaniu wielowymiarowych umów, prowadzeniu restrukturyzacji i przekształceń, zabezpieczaniu i minimalizowaniu obszarów ryzyka podatkowego, a także w prowadzeniu zarówno obsługi korporacyjnej spółek prawa handlowego i koncernów, jak i świadczeniu usług doradczych na rzecz klientów indywidualnych.