Na podstawie przedłożonych przez Klienta bądź sporządzonych przez nas sprawozdań finansowych, dokonujemy rzetelnej analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy. W zależności od zgłoszonych przez Klienta potrzeb biuro GABI z Bielska-Białej dokonuje analizy finansowej w różnych układach.

Biorąc pod uwagę czas, który wymaga od nas analiza finansowa firmy, można wyróżnić trzy poniższe typy analizy:

  • Wstępna – analiza ex ante, która poprzedza sporządzenie i wdrożenie planu działania. Jej celem jest ocenę efektywności oraz zasadności prowadzonej działalności. Efekty tej analizy są skutecznie wykorzystywane w trakcie późniejszego budowania planu działania, przede wszystkim na etapie procesu budżetowania.
  • Bieżąca – nazywana także operatywną. Ma na celu prowadzenie systematycznej kontroli bieżących działań. W następstwie ma wykryć i wskazać wszelkie nieprawidłowości,, a także odchylenia od wyznaczonych zadań oraz przystąpić do ich korekty.
  • Następcza – analiza ex post. Polega na kompleksowej ocenie zaistniałych sytuacji oraz rezultatów działalności danego przedsiębiorstwa w przeszłości. Bazując na tak wykonanej analizie, wyznaczane są następnie przyszłe kierunki działania. Ta analiza będzie także fundamentem dla opracowywania innych planów na kolejne okresy.

Analiza finansowa jest oparta na dwóch metodach, które określa się poprzez poziom szczegółowości badań analitycznych, wyróżniając następujące metody:

  • Ogólne – polegające się na badaniu zachodzących zjawisk oraz procesów finansowych, posiadających złożonym charakterze. Celem tej metody jest pokazanie wzajemnych współzależności, a także jak najbardziej precyzyjnego określenia kierunku badań. W tym miejscu wyróżniamy dwie metody: indukcyjną oraz dedukcyjną,
  • Szczegółowe – opierające się na rozszerzeniu badań analitycznych wybranych procesów gospodarczych. To daje nam możliwość oceny stanu badanych przez nas zjawisk w wybranym kontekście, a następnie odnalezienie ich przyczyn. Tutaj z kolei możemy wyróżnić metodę: porównań oraz badań przyczynowych.

Przy wyborze określonego rodzaju analizy bierzemy pod uwagę konkretne potrzeby osób zarządzających i właścicieli. Najczęściej wybór obejmuje kilka rodzajów analiz finansowych w ich logicznym połączeniu.

Jeśli oferta odpowiada więc Państwa potrzebom, prosimy o kontakt z nami a gdzie następnie ustalimy wszelkie szczegóły wykonania usługi w takim wariancie, który będzie dla Państwa najbardziej korzystny. Skontaktować możecie się z nami Państwo za pośrednictwem maila, telefonicznie lub złożyć osobistą wizytę w siedzibie naszej firmy BR-Gabi w Bielsku-Białej. Dołożymy wszelkich starań by spełnić wszystkie Państwa oczekiwania.

Analiza finansowa firmy pozwoli na otrzymanie czytelnego i dokładnego stanu Państwa firmy oraz podjęcie działań mających na celu optymalizację jej wydajności w obliczu najnowszych tendencji rynkowych. Decyzje dotyczące przyszłości firmy powinny być oparte o dokładne badania jej stanu i wzięcie pod uwagę wszelkich możliwości i zagrożeń. Jesteśmy w stanie zapewnić skuteczne doradztwo w tym zakresie oraz rozplanowanie odpowiedniej strategii dotyczącej rozwoju Państwa firmy.

Co nas wyróżnia?

Wybierając nasze biuro rachunkowe, zapewniamy 100% satysfakcję z naszych działań. Od ponad 22 lat prowadzimy profesjonalne usługi rachunkowe dla naszych klientów, którzy cenią sobie nasze umiejętności, dokładność i terminowość. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, co gwarantuje bezbłędne wykonanie zleconego nam zadania i kompleksową opiekę nad całym procesem rozliczenia.

Wieloletnie doświadczenie i obecność na rynku.

Indywidualne podejście do każdego z naszych klientów.

Sumienność, dokładność, terminowość.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

+
0
Lat na rynku
0
%
Zadowolonych klientów
+
0
Dokumentów przetworzonych elektronicznie

poprzez system SaldeoSmart

+
0
Wykwalifikowanych pracowników
+
0
obsługiwanych firm
+
0
Obsługiwane systemy informatyczne

Zapraszamy do kontaktu