Na podstawie przedłożonych przez Klienta bądź sporządzonych przez nas sprawozdań finansowych, dokonujemy rzetelnej analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy. W zależności od zgłoszonych przez Klienta potrzeb biuro GABI z Bielska-Białej dokonuje analizy finansowej w różnych układach.

Biorąc pod uwagę czas, który wymaga od nas analiza finansowa spółki, można wyróżnić trzy poniższe typy analizy finansowej:

  • Wstępna – analiza finansowa ex ante, która poprzedza sporządzenie i wdrożenie planu działania. Jej celem jest ocenę efektywności oraz zasadności prowadzonej działalności. Efekty tej analizy są skutecznie wykorzystywane w trakcie późniejszego budowania planu działania, przede wszystkim na etapie procesu budżetowania.
  • Bieżąca – nazywana także operatywną. Ma na celu prowadzenie systematycznej kontroli bieżących działań. W następstwie ma wykryć i wskazać wszelkie nieprawidłowości,, a także odchylenia od wyznaczonych zadań oraz przystąpić do ich korekty.
  • Następcza – analiza finansowa ex post. Polega na kompleksowej ocenie zaistniałych sytuacji oraz rezultatów działalności danego przedsiębiorstwa w przeszłości. Bazując na tak wykonanej analizie, wyznaczane są następnie przyszłe kierunki działania. Ta analiza finansowa będzie także fundamentem dla opracowywania innych planów na kolejne okresy.

Analiza finansowa jest oparta na dwóch metodach, które określa się poprzez poziom szczegółowości badań analitycznych, wyróżniając następujące metody:

  • Ogólne – polegające się na badaniu zachodzących zjawisk oraz procesów finansowych, posiadających złożonym charakterze. Celem tej metody jest pokazanie wzajemnych współzależności, a także jak najbardziej precyzyjnego określenia kierunku badań. W tym miejscu wyróżniamy dwie metody: indukcyjną oraz dedukcyjną,
  • Szczegółowe – opierające się na rozszerzeniu badań analitycznych wybranych procesów gospodarczych. To daje nam możliwość oceny stanu badanych przez nas zjawisk w wybranym kontekście, a następnie odnalezienie ich przyczyn. Tutaj z kolei możemy wyróżnić metodę: porównań oraz badań przyczynowych.

Przy wyborze określonego rodzaju analizy finansowej bierzemy pod uwagę konkretne potrzeby osób zarządzających i właścicieli. Najczęściej wybór obejmuje kilka rodzajów analiz finansowych w ich logicznym połączeniu.

Jeśli oferta odpowiada więc Państwa potrzebom, prosimy o kontakt z nami a gdzie następnie ustalimy wszelkie szczegóły wykonania usługi w takim wariancie, który będzie dla Państwa najbardziej korzystny. Skontaktować możecie się z nami Państwo za pośrednictwem maila, telefonicznie lub złożyć osobistą wizytę w siedzibie naszej firmy BR-Gabi w Bielsku-Białej. Dołożymy wszelkich starań by spełnić wszystkie Państwa oczekiwania.

 

Profesjonalna analiza finansowa przedsiębiorstwa pozwoli na rachunek zysków i strat oraz oceny sytuacji kapitału własnego!

Zaletą analizy finansowej przedsiębiorstwa, lub popularnie nazywanych sprawozdań finansowych jest możliwość szybkiego i precyzyjnego zbadania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Pozwala to na dostęp do najważniejszych danych dotyczących działalności przedsiębiorstwa, przepływów pieniężnych, płynności finansowej, rachunku zysków, zdarzeń gospodarczych, czy ogólnej kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Sprawozdania finansowe w analizie finansowej to rzetelne źródło informacji o stanie firmy i solidny dokument, przygotowujący do podjęcia ważnych decyzji oraz kierunku, jaki firma może objąć w perspektywie przyszłych działań.

Analiza wskaźnikowa majątku przedsiębiorstwa to także konieczne działanie podczas przygotowywania się firmy do dużych zmian. Niezależnie od tego, czy będą to zmiany wewnętrzne mające na celu modernizację urządzeń, czy wystroju pomieszczeń, czy będzie to rozbudowa oddziału, a nawet założenie nowej filii w innym mieście, czy województwie – wszystkie tego typu decyzje powinna poprzedzać profesjonalna analiza wskaźnikowa. Jako rozwinięcie analizy finansowej, przedstawia ona znacznie bardziej szczegółowe i nowe dane pozwalające z szczególną precyzją określić kondycję firmy pod kątem finansowym. Po utworzeniu i zweryfikowaniu takiej analizy można przystąpić do wcześniejszych planów mając jasno określone swoje środki i możliwości finansowe przedsiębiorstwa. Szczególnie przydatne w takich sytuacjach jest rozgraniczenie aktywów i pasywów firmy, które nierzadko mogą mieć duży wpływ na możliwości inwestycji firmy, a to łatwo wykaże analiza finansowa.

Analizę finansową firmy można przeprowadzać na 3 sposoby. Za pomocą analizy wstępnej zorientujemy się w sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Ten typ analizy powinno się wykonywać jeszcze przed formułowaniem planów Za pomocą analizy operatywnej poznamy stan finansów firmy na bieżąco. Ujawnia ona wszystkie operacje finansowe, a tym samym pozwala na lepszą kontrolę nad wydatkami. Dzięki niej dowiemy się także, czy określone działania nie generują więcej strat niż zysków. Natomiast za pomocą analizy ex post – czyli takiej, która ocenia działania, które już miały miejsce, w łatwy sposób określimy, czy podjęte decyzje miały pozytywne, czy negatywne skutki dla sytuacji finansowej firmy. Niezależnie od wybranej opcji i momentu zaawansowania planów firmy, każda z tych analiz dostarcza źródło rzetelnych i kluczowych informacji dla dalszego pozytywnego rozwoju.

Jednak to nie jedyne zastosowanie, jakie ma analiza wskaźnikowa. Bardzo często zdarza się, że bez popartych dowodami danych, najlepiej tych pozytywnie świadczących o nas, bardzo trudno przekonać potencjalnych inwestorów do zaangażowania w nasz projekt. Sytuacja ta znacznie odmienia się, gdy jesteśmy w stanie wykazać postęp naszej firmy, a także wiążącą się z tym stabilnością i bezpieczeństwem inwestycji. Taki wykaz może być kartą przetargową i zupełnie odmienić nastawienie partnera biznesowego, co przełoży się na sfinalizowanie umowy i obopólną satysfakcję stron.

 

Jak często wykonywać analizę finansową firmy?

Nie ma określonej częstotliwości, z jaką powinno się z takiej usługi korzystać. W różnych branżach panują różne praktyki i tak można spotkać na przykład analizy tygodniowe dla wielkich firm maklerskich, kwartalne dla firm z dużą ilością działań finansowych, roczne – które są w naszym kraju najpopularniejsze, a nawet podsumowania na przestrzeni kilku lat. Każda z tych form może służyć do innych celów, a także rozmaite branże będą miały inne zapotrzebowanie na takie informacje. Niemniej jednak dzięki analizie wskaźnikowej otrzymamy doskonałe źródło informacji, dzięki któremu łatwiej zrozumieć funkcjonowanie firmy i planować kolejne kroki w zarządzaniu nią.

 

Wszystkich zainteresowanych przygotowaniem przez nas analizy finansowej, serdecznie zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub za pomocą e mail. Nasza analiza finansowa pozwoli Państwu na określenie stanu płynności finansowej działalności przedsiębiorstwa i kapitału własnego oraz znacznie ułatwi podejmowanie dalszych decyzji. Zapraszamy!

Analiza finansowa spółki pozwoli na otrzymanie czytelnego i dokładnego stanu Państwa firmy oraz podjęcie działań mających na celu optymalizację jej wydajności w obliczu najnowszych tendencji rynkowych. Decyzje dotyczące przyszłości firmy powinny być oparte o dokładne badania jej stanu i wzięcie pod uwagę wszelkich możliwości i zagrożeń. Jesteśmy w stanie zapewnić skuteczne doradztwo w tym zakresie oraz rozplanowanie odpowiedniej strategii dotyczącej rozwoju Państwa firmy.

Co nas wyróżnia?

Wybierając nasze biuro rachunkowe, zapewniamy 100% satysfakcję z naszych działań. Od ponad 22 lat prowadzimy profesjonalne usługi rachunkowe dla naszych klientów, którzy cenią sobie nasze umiejętności, dokładność i terminowość. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, co gwarantuje bezbłędne wykonanie zleconego nam zadania i kompleksową opiekę nad całym procesem rozliczenia.

Wieloletnie doświadczenie i obecność na rynku.

Indywidualne podejście do każdego z naszych klientów.

Sumienność, dokładność, terminowość.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

+
0
Lat na rynku
0
%
Zadowolonych klientów
+
0
Dokumentów przetworzonych elektronicznie

poprzez system SaldeoSmart

+
0
Wykwalifikowanych pracowników
+
0
obsługiwanych firm
+
0
Obsługiwane systemy informatyczne

Zapraszamy do kontaktu